TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KIM THÀNH

Bệnh viện đa khoa Kim Thành

Trang chủHome | Sitemap | Hỏi đáp Tiếng Việt Tiếng Anh

Cấp cứu 24/7

02203.720.115

Đường dây nóng

0983.096.736

 • 20906_10577_130307071514_5l

Kế hoạch kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2014

 
KẾ HOẠCH
Kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2014

 

Thực hiện Kế hoạch số 1023/KH-SYT ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Sở Y tế Hải Dương  về việc Kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2014. Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Thành triển khai kế hoạch kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện tại đơn vị và kiểm tra bệnh viện Gia Lộc theo phân công của Sở Y tế như sau:
I.                  MỤC ĐÍCH
1.     Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động chuyên môn, tình hình cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh của bệnh viện
2.     Đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động và cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, từ đó làm cơ sở xây dựng kế hoạch và tiến hành các hoạt động can thiệp nâng cao chất lượng bệnh viện.
3.     Sơ bộ xếp loại kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động và dịch vụ khám chữa bệnh của bệnh viện
4.     Xác định vấn đề ưu tiên để cải tiến chất lượng.
5.     Xây dựng tư liệu, căn cứ khoa học để đầu tư, phát triển, quy hoạch bệnh viện.
II.               YÊU CẦU
-         Đảm bảo khách quan, chính xác, hiệu quả và tiết kiệm.
III. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ.
-         Tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện tại đơn vị.
-         Kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lộc theo phân công của Sở Y tế.
IV. NỘI DUNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ.
-         Thực hiện bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện Việt Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 4858 – BYT ngày 03 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế), gồm các mặt:  Hướng đến người bệnh, phát triển nguồn nhân lực, hoạt động chuyên môn, cải tiến chất lượng, tiêu chí đặc thù chuyên khoa.
V. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ.
1.     Thành lập và chia nhóm đoàn kiểm tra
-         Đoàn kiểm tra đánh giá theo bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện được chia thành 5 nhóm (Có danh sách kèm theo).
 2.     Phương thức đánh giá tiêu chí
-         Quan sát thực trạng, theo dõi hoạt động.
-         Tra cứu sổ sách, máy tính, văn bản, nhật ký, tài liệu, số liệu…
-         Kiểm tra, phỏng vấn nhanh nhân viên y tế/người bệnh/người nhà người bệnh.
-         Khi tiến hành kiểm tra đánh giá:
+    Phần A: kiểm tra độ tin cậy, chính xác của một số thông tin, số liệu hoạt động bệnh viện.
+   Chụp lại ảnh toàn cảnh chung, các ảnh phản ánh thế mạnh cũng như những yếu kém nhất của đơn vị được kiểm tra, đánh giá.
IV. Thời gian và giải pháp thực hiện:
1.     Công tác chuẩn bị
-         8h ngày 19/ 11/ 2014:Thư ký chia nhóm, phổ biến tài liệu cho các thành viên trong đoàn kiểm tra. Các nhóm tự nghiên cứu tài liệu và bộ tiêu chí.
-         14h ngày 20/11/2014:
+   Họp triển khai kế hoạch kiểm tra, thống nhất phương pháp đánh giá, giải đáp thắc mắc.
+   Thành phần: Ban giám đốc, Hội đồng quản lý chất lượng, tổ quản lý chất lượng bệnh viện và Đoàn kiểm tra chất lượng bệnh viện năm 2014.
2.     Công tác tự kiểm tra đánh giá chất lượng tại Bệnh viện.
2.1. Chuẩn bị hồ sơ kiểm tra (Bản in và nhập trên phần mềm)
-         Phòng Kế hoạch tổng hợp:
+   Thông tin chung
+   Hoạt động chuyên môn
+   Số liệu nhân sự tổng hợp
+   Cơ cấu tổ chức bệnh viện
+   Danh mục kỹ thuật bệnh viện
+   Danh sách người hành nghề, đăng ký hành nghề, thôi hành nghề
-         Phòng Hành chính kế toán
+   Hoạt động tài chính
+   Danh mục kiểm kê trang thiết bị
+   Giá dịch vụ theo danh mục kỹ thuật bệnh viện
-         Khoa dược
+   Số liệu kiểm kê thuốc trong bệnh viện
-         Các khoa phòng chuyên môn:
+   Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động chuyên môn của khoa phòng, tạo điều kiện cho đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ.
2.2. Thời gian kiểm tra: Từ ngày 21-27/11/2014.
2.3. Nhiệm vụ của các nhóm kiểm tra:
-         Trưởng nhóm: Họp thống nhất kế hoạch làm việc của nhóm; giao nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm, chỉ đạo nhóm hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
-         Đánh giá và xếp mức các tiêu chí theo nội dung đã được phân công.
-         Hoàn thiện Phiếu đánh giá chất lượng bệnh bệnh viện của từng tiêu chí (theo mẫu).
-         Tổng hợp điểm của các tiêu chí vào bảng kết quả kiểm tra đánh giá các tiêu chí.
-         Viết báo cáo tổng hợp công tác kiểm tra đánh giá của nhóm:
+   Tổng số tiêu chí của nhóm. Số tiêu chí áp dụng.
+   Phương pháp kiểm tra đánh giá áp dụng cho các tiêu chí.
+   Những thuận lợi, khó khăn khi áp dụng bộ tiêu chí.
+   Đề xuất những tiêu chí bệnh viện cần cải tiến, giải pháp và thời gian thực hiện.
+   Hình ảnh minh họa.
+   Tổng hợp thành báo cáo và chuyển cho Thư ký vào 15h ngày 25/11/2014 (Các biểu mẫu Copy tại phòng KHTH)
2.4. Nhiệm vụ của thư ký.
-         Chuẩn bị kế hoạch kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện; các  tài liệu, biểu mẫu, hướng dẫn các nhóm thực hiện công tác kiểm tra đúng quy định theo bộ tiêu chí.
-         Viết báo cáo tổng kết công tác tự kiểm tra, biên bản kiểm tra và bộ hồ sơ kiểm tra chất lượng bệnh viện.
2.5. Tổng kết công tác kiểm tra
-         Thời gian: 14h ngày 27/11/2014.
-         Thành phần: : Ban giám đốc, Hội đồng quản lý chất lượng, tổ quản lý chất lượng bệnh viện và Đoàn kiểm tra chất lượng bệnh viện năm 2014.
-         Nội dung:
+ Các nhóm báo cáo công tác kiểm tra đánh giá.
+ Thư ký báo cáo tổng kết số điểm đạt được và các nội dung cần cải tiến.
+ Thảo luận, đóng góp ý kiến của các khoa phòng về công tác kiểm tra chất lượng bệnh viện năm 2014, bộ tiêu chí bệnh viện và các giải pháp cải tiến chất lượng bệnh viện.
3.     Công tác kiểm tra chất lượng bệnh viện theo phân công của Sở Y tế.
-         Đơn vị được kiểm tra: Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lộc
-         Thời gian: 4/12/2014
-         Nhiệm vụ: Các nhóm trong đoàn kiểm tra thực hiện các nội dung đã được phân công.
4.     Công tác phục vụ đoàn kiểm tra chất lượng bệnh viện.
-         Đơn vị kiểm tra: Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Giang
-         Thời gian: Ngày 9/12/2014
-         Nhiệm vụ: Các nhóm trong đoàn kiểm tra, các phòng chức năng, các khoa phòng chuyên môn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ đoàn kiểm tra theo đúng kế hoạch.
Mọi vướng mắc trong quá trình tiến hành phản ánh về Ban giám đốc và thư ký để xin y kiến chỉ đạo.
Nhận được kế hoạch này đề nghị các ông bà trưởng các khoa phòng nghiêm túc chuẩn bị để kết quả kiểm tra đạt kết quả tốt./.
 
Nơi nhận:                                                                            GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc
Các nhóm kiểm tra
- Các khoa phòng
- Lưu                                                                               Nguyễn Văn Di
 • « Quay lại


 • Các tin liên quan khác

  Đăng nhập nội bộ

  Phác đồ điều trị

  THÔNG TIN HỮU ÍCH

  Tuyển dụng nhân sự

  Góc tri ân

  Liên hệ gửi câu hỏi

  Mã xác nhận    Captcha
  Nhập mã xác nhận
   

  Video

  Thư viện ảnh

  Thư viện ảnh

  Liên kết website

  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

  Hỗ trợ trực tuyến

  Hotline : 02203.720.115

  Tư vấn 2
  Tư vấn 1

  Thống kê truy cập